Een ontharder verwijdert de kalkzouten uit het water en voorkomt daardoor Ketelsteen

Bewamat 25 / 50 / 75

Volautomatisch werkende waterontharder in cabinet uitvoering

 • Programmeerbare zelflerend microprocessorbesturing
 • Laag zoutverbruik dankzij monodisperse harsen
 • Regeneratiecriterium programmeerbaar
 • Hoge doorstroomcapaciteit
 • Corrosiebestendige compacte kunststof uitvoering
 • Zeer laag energieverbruik

Levering inclusief:

 • Mengaflsuiter
 • Clarosel regeneratiezout 25 kg
 • Testset resthardheid
 • Aansluitslangen

Chemische werking

De waterontharder is gevuld met monodisperse kationhars, welke beladen is met natriumionen. Bij doorstroming met water worden de hardheidvormende elementen calcium en magnesium uit het water verwijderd door uitwisseling tegen equivalente hoeveelheden natriumionen. Nadat het kationhars verzadigd is geraakt met calcium en magnesium kan deze opnieuw worden geactiveerd door regeneratie met een verzadigde oplossing van regeneratiezout. Monodisperse kationhars heeft een zeer gelijkmatige korrelgrootte waardoor het water- en zoutverbruik ervan zeer laag is.

Uitvoering

De waterontharder is opgebouwd uit:

 • Eén glasvezelversterkte polyester tank gevuld met monodisperse kationhars in de voedingsmiddelenkwaliteit volgens de richtlijnen EG-AP (89)2 en FDA21CFR173.25.
 • Op de tank is een kunststof meerwegafsluiter met opgebouwde regeneratietimer gemonteerd. De meerwegafsluiter heeft een ingebouwde waterstraalinjecteur voor het aanzuigen en verdunnen van de zoutoplossing. De zoutoplossing wordt gebruikt voor regeneratie van het kationhars. De meerwegafsluiter is tevens voorzien van een tijdens regeneratie geopende bypass voor ruwwater, zodat dan hard water afgenomen kan worden.
 • Eén regeneratietimer.
 • Eén rechthoekig polyetheen zoutvat, voorzien van deksel, overloop en van een speciale vlotterafsluiter voor de automatische watertoevoer- en pekelafzuigregeling. Geschikt voor Clarosel regeneratiezout 6-15 mm volgens DIN 19604. De harstank staat buiten het zoutvat, in een speciale inkeping van het zoutvat
 • Een bijmengafsluiter voor het opharden van het ontharde water naar een resthardheid.
 • Aansluitslangen 80 cm.

ELITE Basic Duo 9030/9040/9050/9055

Volautomatisch werkende waterontharder in duplex uitvoering

 • Verbruiksafhankelijke regeneratie (Duo)
 • Gecombineerde verbruiks- en/of tijdsafhankelijke regeneratie (SE Duo)
 • Hoge doorstroomcapaciteit
 • Corrosiebestendige compacte kunststof uitvoering

Uitvoering

De installatie is opgebouwd uit:

1. Twee waterontharders. Elke ontharder uitgevoerd met een glasvezelversterkte polyester tank. Op één tank wordt de gemeenschappelijke meerwegafsluiter met besturing gemonteerd. Op de tweede tank wordt een adapter gemonteerd.

 • De kolommen worden met behulp van slangen met elkaar verbonden.
 • De meerwegafsluiter zorgt voor bedrijf en regeneratie van beide tanks.
 • De waterontharders zijn voorzien van een vulling sterkzure monodisperse kation uitwisselaar op polystyrol basis, in voedings middelenkwaliteit volgens de richtlijnen EG AP(2) en FDA21CFR173.25.

2. Eén mechanische watermeter, niet afleesbaar, voor de telling van de afgegeven hoeveelheid onthard water tussen twee regeneraties.

3. Eén, geheel uit kunststof vervaardigd, zoutvat geschikt voor Clarosel regeneratietabletten volgens DIN19604. Vat voorzien van deksel, overloop en automatischwatertoevoer- en pekelaanzuigsysteem. Inclusief verbindingsslangen tussen het vat en de ontharders.

4. Besturing

 • Uitgevoerd met een voorinstelbaar mechanisch telwerk met automatische nulstelling, een stappen-motor voor besturing van de meerwegafsluiter.
 • Pijlaanduidingen voor bedrijf A/B.
 • Incl. insteektrafo 230/12V met 1,5 m aansluitsnoer.

5. Besturing

Een microprocessorbesturing in kunststof huis, IP-54, type SxT. Uitgevoerd met een voorinstelbaar impulsentelwerk met automatische nulstelling, een stappen-motor voor besturing van de meerwegafsluiter en een reservebatterij, voor het overbruggen van stroomonderbrekingen. Deze wordt opgeladen wanneer de besturing elektrisch aangesloten is.

Op het huis:

 • Eén uitleesvenster voor de op het telwerk ingestelde capaciteit en voor de nog beschikbare capaciteit.
 • Druktoetsen voor programmeren, uitlezen en voor start van de overschakeling en regeneratiemet de hand.
 • LED aanduiding voor bedrijf A/B.
 • Incl. insteektrafo 230/12V met 1,5m aansluitsnoer.

Toepassing

Er staat steeds één ontharder in bedrijf. Via een niet afleesbare waterteller wordt doorgegeven hoeveel onthard water er is aangemaakt. In de timer wordt ingesteld na welk volume de regeneratie van de ontharder plaats moet vinden. Zodra dit aantal bereikt wordt, gaat de ontharder automatisch uit bedrijf en in regeneratie en komt de andere ontharder gelijktijdig in bedrijf. Bij de SxT Duo uitvoering schakelt de ontharder ook om als er binnen een bepaalde periode minder water wordt afgenomen dan ingesteld. Er wordt dan een geforceerde regeneratie uitgevoerd op de kolom die in bedrijf stond. Hiermee wordt voorkomen dat bij langere stilstand hardheidslek optreedt. De ontharder heeft één meerwegafsluiter voor besturing van beide kolommen. Hierdoor zal de levering van onthard water onderbroken moeten worden tijdens onderhoud of mogelijke storing aan één van de tanks.

ELITE Basic enkel 2750/2850/5600

waterontharder in enkele uitvoering

HydroPro levert ook enkelvoudige waterontharders. Voor specificaties en modellen zie onderstaand document.