Werking:

  • SteamPro bevat een zuurstofbinder en een metaalpassivator ter voorkoming van corrosie.
  • SteamPro bevat dispergeermiddelen voor het in oplossing houden van hardheidszouten, bij onvoldoende werking ontharder of hoge resthardheid, en het in oplossing houden van corrosieprodukten.
  • SteamPro bevat antischuimmiddelen om opkokers en natte stoom te voorkomen. Het grondontsmettings­proces kan alleen optimaal verlopen met behulp van droge stoom.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: licht-heldere  oplossing.
pH (1% oplossing): 8.
dichtheid: 1.150 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

De SteamPro dosering hangt af van de resthardheid in het ketelvoedingswater. De basisdosering bij onthard leidingwater met een resthardheid <0,1odH is 200 ml/m3 ketelvoedingswater. Per 0,2odH extra hardheid in het ketelvoedingswater moet 100 ml/m3 extra op de basisdosering gedoseerd worden.
Een juiste SteamPro dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van het fosfaatgehalte (40-60 ppm) en de bepaling van het sulfietgehalte (30-60 ppm) in het ketelwater.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.