SteamPro AS is een compleet multifunctioneel waterbehandelingsmiddel voor het behandelen van stoomketels met een werkdruk tot 40 bar. SteamPro AS voorkomt afzettingen en corrosie in de stoomketel en optimaliseert de stoomkwaliteit.

Werking:

  • SteamPro AS bevat een zuurstofbinder en een metaalpassivator ter voorkoming van corrosie.
  • SteamPro AS bevat polyfosfaten en dispergeermiddelen voor het in oplossing houden van hardheidszouten en het in oplossing houden van corrosieprodukten.
  • SteamPro AS bevat antischuimmiddelen om opkokers en natte stoom te voorkomen.
  • SteamPro AS is samengesteld volgens FDA-richtlijnen (de Food and Drug Administration gevestigd in de USA), welke internationaal gehanteerd worden voor de toepassing van waterbehandelingsprodukten in stoomsystemen met toepassing van open stoom op voedingsmiddelen.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: licht- heldere oplossing.
pH (1% oplossing): 8.
dichtheid: 1.150 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

De SteamPro AS dosering hangt af van de resthardheid en de hoeveelheid condensaatretour in het ketelvoedingswater. De basisdosering bij onthard leidingwater als ketelvoedingswater is 75-125 ml/m3 ketelvoedingswater.
Een juiste SteamPro AS dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van het fosfaatgehalte (40-60 ppm) en de bepaling van het sulfietgehalte (30-60 ppm) in het ketelwater.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen