FosPro is een waterbehandelingsmiddel voor het behandelen van gesloten verwarmingssyste­men, zoals stadsverwarmingssystemen en verwarmingssystemen in de glastuinbouw. FosPro is niet geschikt voor toepassing in systemen die onderdelen of apparatuur vervaardigd uit aluminium bevatten. Ter complementatie van een optimale waterbehandeling in een gesloten verwarmingssysteem wordt tevens aangeraden om het suppletiewater te ontharden en om een deelstroomfiltratie van het recirculerende verwarmingswater uit te voeren.

Werking:

FosPro verzorgd een stabilisatie van de aanwezige hardheid en heeft het een dispergeren­de, reinigende werking op vervuiling al aanwezig in het systeem. Door FosPro gedispergeer­de vervuiling kan goed uit het systeem verwijderd worden middels deelstroomfiltratie.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: heldere oplossing.
pH (1% oplossing): 9.4
dichtheid: 1.350 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

De FosPro dosering hangt af van de mate van vervuiling in een systeem. De basisdosering voor onthard water is 100-200 ml per m3 systeemvolume, per 1odH in het CV-water moet 50 ml FosPro per m3 systeemvolume extra gedoseerd worden. FosPro kan sterk verbruikt worden, doordat er veel vervuiling in het systeem aanwezig is, nadoseringen zijn dan noodzakelijk.
Een juiste FosPro dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van het fosfaatgehalte (20-50 ppm) in het verwarmingswater.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.