NovoCide 10 is geschikt voor koelwaterbehandeling

Algemeen

  • NovoCide 10 is een biocide op basis van isothiazoline en bestemd voor behandeling van koelwater in open recitculerende en gesloten koelwatersystemen.
  • NovoCide 10 voorkomt de groei van micro-organismen zoals algen, schimmels, aerobe- en anaerobe bacteriën.
  • NovoCide 10 is samengesteld uit componenten die worden genoemd in 21 CFR 175-176: Indirect Food Additives van de Food and Drug Administration (FDA).
  • NovoCide 10 is ingevolge de bestrijdingsmiddelenwet 1962 goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder toelatingsnummer 12048N.

Eigenschappen

Uiterlijk: heldere kleurloze vloeistof
Dichtheid (20 C): ca. 1,03 g/cm3
pH (geconc.): ca. 3,8
Viscositeit (20 C): ca 4 mPa.s

Toepassing

NovoCide 10 is thermisch stabiel, chloorbestendig en effectief in een breed pH-gebied. Dosering van NovoCide 10 dient uitsluitend plaats te vinden met behulp van kunststof doseerleidingen. Het niveau en de frequentie van de dosering van NovoCide 10 vinden plaats in afhankelijkheid van het soort en de mate van microbiële vervuiling. In het algemeen kan worden volstaan met een schokdosering van 100 g/m3 systeemvolume, bij een doceerfrequentie variërend van een maal per dag tot een maal per maand. Voor ernstig vervuilde systemen kan gedurende enkele dagen een doceerniveau van 150 g/m3 worden gehanteerd.

Veiligheid

NovoCide 10 kan brandwonden veroorzaken en overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Bij hantering dienen geschikte handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te worden gebruikt. NovoCide 10 dient vorstvrij opgeslagen te worden.