CuPro is een vloeibare, organische corrosieïnhibitor en wordt toegepast voor corrosiebescherming van koper en koperhoudende legeringen, in recirculerende koelwater-, CV- en stadsverwarmingssystemen.

Werking:

De werking van CuPro is tweeërlei:
 1. CuPro vormt een goede, aaneengesloten en tegen corrosie beschermende filmlaag, welke bestaat uit een zeer stabiel chemisch koper- CuPro complex op het metaaloppervlak.
 2. Koperionen in oplossing, als gevolg van corrosie, kunnen koperafzettingen op materialen (copperpla­ting) veroorzaken. Copperplating kan ernstige corrosieschade veroorzaken op ijzer, staal en vooral aluminium. CuPro is in staat onoplosbare complexen te vormen met koperionen, zodat deze materialen beschermd kunnen worden tegen copperpla­ting en dus galvanische corrosie.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: heldere licht roodbruine oplossing.
pH (1%): 11,0±0,2.
dichtheid: 1070 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

 1. Voor gesloten CV- en stadsverwarmingssystemen:
  – De begindosering is 400 ml/m3 systeeminhoud (200 ppm).
  – De onderhoudsdosering is 200 ml/m3 watersuppletie.
  CuPro kan zonder problemen aan alkalische waterbehandelingsprodukten toegevoegd worden en dus samen met dit produkt in het systeem gedoseerd worden d.m.v. een doseerpompje. CuPro kan niet vermengd worden met neutrale- of zure producten.
 2. Voor recirculerende koelsystemen:
  De dosering is afhankelijk van de operationele parameters van het betreffende koel­systeem.

Voorzorgsmaatregelen:

CuPro bevat o.a. 2-4% natronloog en is dus sterk alkalisch. Draag chemisch bestendige handschoenen en een oog- of gelaatbescher­ming. In het geval van morsen op kleding of huid, meteen afspoelen met veel water. Indien CuPro in aanraking komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en contact opnemen met een arts.
Gemorst product indammen met zand of andere absorberende middelen en afvoeren als chemisch afval. De plek waar gemorst is reinigen met veel water, spoelwater afvoeren naar riool.