Water bevat vaak storende elementen die kunnen leiden tot problemen. Door minerale afzettingen en biologische vervuiling (algen, bacteriën en schimmels) kunnen storingen ontstaan. HydroPro zorgt voor het voorkomen van bedrijfsstilstand en schade door corrosie, afzettingen en vervuiling. Het milieu wordt ontzien door lager waterverbruik en onnodige chemische producten en reinigingskosten. Door de toepassing van uitgekiende doseer en controle apparatuur.

Een van de bacteriën die onder meer kan overleven in een recirculerend proceswatersysteem is de Legionella bacterie. Naast koeltorens vormen ook LBK’s, whirlpools, fonteinen, sproei-installaties e.d. een potentieel gevaar. HydroPro verzorgt monsternames en brengt de risico’s in kaart. Het beheersplan wordt opgesteld voor u volgens de richtlijnen van de Arbowetgeving.

HydroPro heeft diverse mechanische oplossingen om het water zo helder mogelijk te laten zijn. Immers, in een schoon systeem zijn de problemen minimaal.

In open systemen, zoals koeltorens en verdampingscondensors, vindt voortdurend verdamping van het water plaats. Alleen zuiver water verdampt en de in het water voorkomende zouten blijven achter. Daardoor wordt het circulerende water steeds ‘zouter’. Het resultaat hiervan is dat kalksteenvorming optreedt en aantasting van metalen delen kunnen plaatsvinden. Zout is corrosief op vele metalen.

Open systemen zijn gevoelig voor inkomend of inwaaiend vuil. Hierdoor kan overmatige slibvorming plaatsvinden, en ongewenste bacteriegroei. Onder slib afzettingen kan plaatselijk sterke aantasting optreden.

HydroPro adviseert u de juiste voorbehandeling, dosering en behandeling van de systemen; ter plaatse worden de genomen maatregelen gecontroleerd en uitgebreid gerapporteerd.