Stoomketel waterbehandeling voorkomt aanzettingen en corrosie in stoomketel en retourcondens systemen.

Bij het gebruiken van ketelwater vormen corrosie, opkokers en afzettingen in het stoom(ketel)systemen onaanvaardbare risico’s voor apperatuur. Corrosie tast de toegepaste materialen zodanig aan dat lekkages ontstaan. Opkokers kunnen ernstige beschadigingen veroorzaken aan oververhitters, turbines en condensaatsystemen. Afzettingen en vervuiling geven verhoogde stookkosten en bij ernstige vervuiling loopt u zelfs het risico dat uw installatie buiten bedrijf moet worden gesteld voor een kostbare chemische reiniging of reparatie. Ook de gevolgschade door productieverlies mag niet worden onderschat. HydroPro adviseert een intergrale aanpak door middel van een zorgvuldig samengesteld pakket waterbehandelingsproducten. bij de productkeuze spelen technische- en chemische factoren, milieutechnische overwegingen en economische factoren een rol.

GRONDSTOMEN

HydroPro zorgt ervoor dat uw systemen blijven werken!