pH Pro is een sterk alkalisch product, d.w.z. dat het toegepast kan worden indien er te weinig bicarbonaat in het ketelvoedingswater aanwezig is, om voldoende alkaliteit in het ketelwater van de stoomketel op te bouwen. Ook kan pH Pro toegepast worden bij voedingswatersoorten, zoals bassinwater, met een hardheid tot maximaal 18o dH, het geoptimaliseerd voor het in suspensie houden en afspuitbaar maken van vervuiling.
pH Pro is geformuleerd als een zogenaamde “one-drum treatment”.

pH stabilisatie:

Bassinwater bevat vaak een te lage pH en onvoldoende bicarbonaat (lage m-alkaliteit) om voldoende alkaliteit in het ketelwater te verzorgen. pH Pro  verhoogt de alkaliteit van het ketelvoedingswater en zorgt voor neerslagvorming van de hardheid, zodat er voldoende alkaliteit in de ketel kan worden gevormd.

Verhoogde hardheidsstabilisatie en stabilisatie fosfaatneerslagen:

Wordt verzorgd door een uitgekiend mengsel van polymeren, met verschillende molecuulgrootten en molecuulstructuur. Kalkstabilisatie en het voorkomen van afzettingen door kalk en fosfaatzouten worden voorkomen door polymeren met een laag moleculair gewicht, welke zeer tolerant zijn voor een verhoogd kalkgehalte.

Verhoogde dispergering van vervuiling:

Wordt veroorzaakt door een polymeer met hoog moleculair gewicht en extra lignosulfonaat, een natuurlijk polymeer. Vervuiling wordt in oplossing gehouden en afspuibaar.

Corrosiewering of corrosieïnhibitie in pre-boilersystemen:

Wordt verzorgd door een fosfonaat en zuurstofbinder. Het fosfonaat verzorgt daarnaast de binding met vrij ijzer in het ketelvoedingswater en voorkomt ijzervervuiling en ijzerafzettingen in de stoomketel en verwarmingssystemen.

Fysische eigenschappen:

Uiterlijk: heldere oplossing
pH (1% oplossing): 14
dichtheid:

Doseringsvoorschrift:

Mag alleen in gesloten stoomsystemen  en/of stoomverwarming worden toegepast.
Niet toepasbaar in stoomsytemen met open stoom in groente en/of bloementeelt  en in stoomsystemen voor voedingsmiddelen.
In gesloten Cv-systemen toepasbaar om de pH te corrigeren.  Met uitzondering van systemen welke aluminium bevatten.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.