SteamPro BS is een compleet multifunctioneel waterbehandelingsmiddel voor het behandelen van stoomketels met een werkdruk tot 40 bar. SteamPro BS voorkomt afzettingen en corrosie in de stoomketel en optimaliseert de stoomkwaliteit.

Werking:

  • SteamPro BS bevat een zuurstofbinder en een metaalpassivator ter voorkoming van corrosie.
  • SteamPro BS bevat polyfosfaten en dispergeermiddelen voor het in oplossing houden van hardheidszouten en het in oplossing houden van corrosieprodukten.
  • SteamPro BS bevat antischuimmiddelen om opkokers en natte stoom te voorkomen.
  • SteamPro BS is samengesteld volgens FDA-richtlijnen (de Food and Drug Administration gevestigd in de USA), welke internationaal gehanteerd worden voor de toepassing van waterbehandelingsprodukten in stoomsystemen met toepassing van open stoom op voedingsmiddelen.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: licht-heldere oplossing.
pH (1% oplossing): 8.
dichtheid: 1.150 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

De SteamPro BS dosering hangt af van de resthardheid en de hoeveelheid condensaatretour in het ketelvoedingswater. De basisdosering bij onthard leidingwater als ketelvoedingswater is 150-250 ml/m3 ketelvoedingswater.
Een juiste SteamPro BS dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van het fosfaatgehalte (40-60 ppm) en de bepaling van het sulfietgehalte (30-60 ppm) in het ketelwater.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.