Coolpro 271 is een waterige oplossing op basis van biopolymeren, organische fosforverbindingen en adsorptie-inhibitoren, en bestemd voor de behandeling van koelwater in open recirculerende koelwatersystemen. Coolpro 271 is een corrosie-inhibitor van het type all-organic en bestaat volledig uit biologisch afbreekbare verbindingen. Op basis van OECD-testen kan Coolpro 271 geclassificeerd worden als inherent afbreekbaar (20-60%). De oorsprong van de grondstoffen en de biologische afbreekbaarheid maken Coolpro 271 tot een bijzonder milieuvriendelijk product. Coolpro 271 voorkomt de aantasting van metaal en de vorming van kristallijne afzetting van hardheid en ijzer, zodat een maximale levensduur van procesapparatuur gewaarborgd en de continuïteit van het proces gegarandeerd wordt.

Eigenschappen

Uiterlijk heldere tot licht troebele vloeistof
Kleur geel
Dichteid (20 graden C) ca. 1,15 g/cm3
pH (1% m/v) ca. 11,8
Viscositeit (20 graden C) ca. 37 mPa.s

 Toepassing

Coolpro 271 is thermisch stabiel, chloorbestendig en kan toegepast worden in koelwater met een Langelier index van +0,3 tot +2,5-+3,0 . Het koelwater dient als gebruikelijk te worden behandeld met een microbiologisch bestrijdingsmiddel.
De vereiste dosering van Coolpro 271 is afhankelijk van de verschillende systeemparameters. In het algemeen kan worden volstaan met een concentratie van 100-200 g/m3 in het recirculerende koelwater.

Veiligheid

Coolpro 271 is sterk basisch en kan brandwonden veroorzaken. Bij hantering dienen geschikte handschoenen, gelaatsbescherming en beschermende kleding te worden gebruikt.
Coolpro 271 dient vorstvrij en gescheiden van zuren en oxidatiemiddelen opgeslagen te worden. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad.