CoolPro 226 is een waterige oplossing bestemd voor de behandeling van koelwater in recirculerende koelwatersystemen.

Algemeen

  • CoolPro 226 is een waterige oplossing op basis van polyfosfaat, fostonaten, polymeren en een koperinhibitor en bestemd voor de behandeling van koelwater in recirculerende koelwatersystemen.
  • CoolPro 226 is met name geschikt voor koelwatersystemen waar sprake is van hoge circulatiesnelheden en een lange verblijftijd.
  • CoolPro 226 voorkomt de aantasting van metaal en de vorming van kristallijne afzetting van hardheid zodat de levensduur van procesapparatuur verlengd wordt en de continuiteit van het proces gewaarborgd blijft.

Eigenschappen

uiterlijk: heldere donkergele vloeistof
pH (1% m/v): ca 121
dichtheid (20 C): ca 1,46 g/cm3
viscositeit (20 C): ca 19 mPa s

Toepassing

CoolPro 226 is thermisch stabiel, chloorbestendig en kan toegepast worden indien de pH van het koelwater gestuurd wordt op een waarde tussen 7,5 en 10. De vereiste dosering van CoolPro 226 is afhankelijk van de verschillende systemparameters en procesomstandigheden in het algemeen kan worden volstaan met een concentratie van 50-200cc/m3 het recirculerende koelwater.

Veiligheid

CoolPro 226 is sterk en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Bij hantering dienen geschikte handschoenen, gelaatbescherming en beschermende kleding te worden gebruikt. CoolPro 226 dient vorstvrij en gescheiden van zuren opgeslagen te worden.