Cleanpro is een neutraal reinigingsmiddel voor gesloten systemen zoals CV-systemen, koudwatersyste­men, etc.. In combinatie met een pH verhogend middel is Cleanpro uitstekend in staat om vervuiling veroorzaakt door neergeslagen kalk en slib van corrosieprodukten te mobiliseren. Cleanpro mag alleen in een gesloten systeem toegepast worden, wanneer tevens een deelstroomfiltratie wordt uitgevoerd om losgemaakte vervuiling uit het systeem te filtreren.

Werking:

Cleanpro bevat anionische oppervlakte actieve stoffen, polymeren, disperganten en een neutraal detergent. De reinigende werking is tweeledig. Cleanpro vormt complexen met metaaloxiden en kalk waardoor de bindmiddelen van een vervuiling losgebroken worden. De dispergeermiddelen in Cleanpro zorgen voor de reinigende werking.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: helder lichtgele oplossing, kan bij verdunning licht schuimen.

pH (1% oplossing): 7.

dichtheid: 960 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

Een en ander hangt natuurlijk van de mate van vervuiling af in het systeem. Normaal gesproken is een eenmalige dosering van 0,5 liter Cleanpro per m3 systeeminhoud voldoende. De pH kan onmiddellijk na de Cleanpro dosering zonder problemen verhoogd worden naar de gewenste waarde met het normaal toegepast waterbehandelingsprodukt.

Cleanpro mag niet onmiddellijk na een  BioPro dorsering toegepast worden. Beide maken elkaar onwerk­zaam. Cleanpro mag ongeveer 2 à 3 weken, na een BioPro dosering, toegepast worden.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.