De waterbehandeling in een gecombineerd aluminium-stalen systeem wordt bemoeilijkt door het feit dat staal corrosiebestendig is bij een pH hoger dan 9,5, en aluminium corrosiebestendig is in een pH bereik van 6-8. Bij hogere pH-waarden dan 8 gaat aluminium in oplossing door corrosie. In industriële producten voor aluminium bevattende systemen worden corrosieïnhibi­toren, die zowel staal als aluminium, in een pH bereik van 7-9 optimaal kunnen beschermen.
Echter deze zijn vanwege hun giftigheid voor het gewas in tuinbouwsystemen niet toe te passen. AluPro is gebaseerd op een fosfaatbuffering en corrosiewering met producten die niet toxisch zijn voor de planten in geval van lekkages. Echter de corrosiebeschermende werking is minder optimaal dan bij de traditionele industriële producten. Ter complementatie van een optimale waterbehandeling in een gesloten verwarmings­systeem wordt tevens aangeraden onthard water toe te passen en om deelstroomfiltra­tie uit te voeren.

Werking:

AluPro stabiliseert de pH-waarde van het verwarmingswater op een waarde tussen een pH van 8 en een pH van 8,5. Indien de pH van het verwarmingswater desondanks de neiging heeft om een hogere waarde aan te nemen moet de pH van het verwarmingswater gecorrigeerd. Daarnaast verzorgd AluPro een stabilisatie van de aanwezige hardheid en heeft het een dispergeren­de, reinigende werking op vervuiling al aanwezig in het systeem. Door AluPro gedispergeer­de vervuiling kan goed uit het systeem verwijderd worden middels deelstroomfiltratie.
Corrosiewering door metaalpassivatie en zuurstofbinding wordt verzorgd door een aantal corrosieïnhibi­toren, waaronder het product OxPro, een organische zuurstofbinder.

Fysische eigenschappen:
uiterlijk: donkerbruine oplossing.
pH (1% oplossing): 7.

Doseringsvoorschrift:

De dosering van AluPro hangt af van de mate van vervuiling in het systeem. De basisdosering voor onthard water is 0,5 liter per m3 systeemvolume, per 1odH in het CV-water moet 0,25 liter AluPro per m3 systeemvolume extra gedoseerd worden. Een juiste AluPro dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van de pH (maximaal 8,5) en van het fosfaatgehalte (20-50 ppm) in het verwarmingswater. De richtwaarde voor het gehalte aan zuurstofbinder in het verwarmingswa­ter is 10-100 ppm. Indien veel zuurstofbinder wordt verbruikt kan OxPro apart nagedoseerd worden.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen (Zie link onderaan pagina).

Transport: Etikettering:
A.D.R.: ADR vrij.
IMCO: –. R-zinnen: 36.
U.N. nr.: –. S-zinnen: 26.

Verpakking:
AluPro is verpakt in 25 kg jerrycans.