SteamPro CS is een compleet multifunctioneel waterbehandelingsmiddel voor het behandelen van stoomketels met een werkdruk tot 40 bar. SteamPro CS voorkomt afzettingen en corrosie in de stoomketel en optimaliseert de stoomkwaliteit.

Werking:

  • SteamPro CS bevat een zuurstofbinder en een metaalpassivator ter voorkoming van corrosie.
  • SteamPro CS bevat polyfosfaten en dispergeermiddelen voor het in oplossing houden van hardheidszouten en het in oplossing houden van corrosieproducten.
  • SteamPro CS bevat antischuimmiddelen om opkokers en natte stoom te voorkomen.
  • SteamPro CS is samengesteld volgens FDA-richtlijnen (de Food and Drug Administration gevestigd in de USA), welke internationaal gehanteerd worden voor de toepassing van waterbehandelingsproducten in stoomsystemen met toepassing van open stoom op voedingsmiddelen.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: licht- tot donkerbruine oplossing.
pH (1% oplossing): 8.
dichtheid: 1.200 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

De SteamPro CS dosering hangt af van de resthardheid en de hoeveelheid condensaatretour in het ketelvoedingswater. De basisdosering bij onthard leidingwater als ketelvoedingswater is 400-500 ml/m3 ketelvoedingswater.
Een juiste SteamPro CS dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van het fosfaatgehalte (40-60 ppm) en de bepaling van het sulfietgehalte (30-60 ppm) in het ketelwater.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.