SLUDGEPRO 160 PLUS

  • voorkomt verstoppingen van anorganische zouten in cv/koelsystemen, leidingsytemen enz.
  • heeft tevens een reinigende werking en is biologisch afbreekbaar. Bij ingebruikname van SLUDGEPRO 160 PLUS strekt het tot aanbeveling bij vervuilde systemen SLUDGEPRO 160 PLUS langzaam toe te voegen vanwege spontaan loskomend vuil/slib.
  • is een fysisch produkt, ( geen chemische reacties) geen problemen bij afvoer naar oppervlaktewater, heeft een neutraal pH, is geheel ongevaarlijk en is biologisch afbreekbaar.