Stoomketels

Stoomketels

Stoomketel waterbehandeling voorkomt aanzettingen en corrosie in stoomketel en retourcondens systemen.

Bij het gebruiken van ketelwater vormen corrosie, opkokers en afzettingen in het stoom(ketel)systemen onaanvaardbare risico’s voor apperatuur. Corrosie tast de toegepaste materialen zodanig aan dat lekkages ontstaan. Opkokers kunnen ernstige beschadigingen veroorzaken aan oververhitters, turbines en condensaatsystemen. Afzettingen en vervuiling geven verhoogde stookkosten en bij ernstige vervuiling loopt u zelfs het risico dat uw installatie buiten bedrijf moet worden gesteld voor een kostbare chemische reiniging of reparatie. Ook de gevolgschade door productieverlies mag niet worden onderschat. HydroPro adviseert een intergrale aanpak door middel van een zorgvuldig samengesteld pakket waterbehandelingsproducten. bij de productkeuze spelen technische- en chemische factoren, milieutechnische overwegingen en economische factoren een rol.

  • Stoominstallatie Schema1

  • Ketel Vopak 30 Okt 20091

  • Tuin Stomen Bommelerwaard 12 Mei 2009 1421

  • PICT00272

  • PICT00251

  • Tuin Stomen Bommelerwaard 12 Mei 2009 0921

  • Tuin Stomen Bommelerwaard 12 Mei 2009 1171

  • Tuin Wolfenhoek Opening 15 Mei 2009 2791