SteamPro

Werking:Hydropro-SteamPro

  • SteamPro bevat een zuurstofbinder en een metaalpassivator ter voorkoming van corrosie.
  • SteamPro bevat dispergeermiddelen voor het in oplossing houden van hardheidszouten, bij onvoldoende werking ontharder of hoge resthardheid, en het in oplossing houden van corrosieprodukten.
  • SteamPro bevat antischuimmiddelen om opkokers en natte stoom te voorkomen. Het grondontsmettings¬≠proces kan alleen optimaal verlopen met behulp van droge stoom.

Fysische eigenschappen:
uiterlijk: licht-heldere  oplossing.
pH (1% oplossing): 8.
dichtheid: 1.150 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:
De SteamPro dosering hangt af van de resthardheid in het ketelvoedingswater. De basisdosering bij onthard leidingwater met een resthardheid <0,1odH is 200 ml/m3 ketelvoedingswater. Per 0,2odH extra hardheid in het ketelvoedingswater moet 100 ml/m3 extra op de basisdosering gedoseerd worden.
Een juiste SteamPro dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van het fosfaatgehalte (40-60 ppm) en de bepaling van het sulfietgehalte (30-60 ppm) in het ketelwater.

Voorzorgsmaatregelen:
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.

Transport: Etikettering:
A.D.R.: ADR vrij. Symbool: Xi, irriterend.
IMCO: –. R-zinnen: 31, 36/37.
U.N. nr.: –. S-zinnen: 26, 37/39.

Verpakking:
SteamPro is verpakt in 25 kg jerrycans.

Bekijk hier het veiligheidsinformatieblad