CoolPro 971

CoolPro 971 is geschikt voor proceswaterbehandeling, sterilisatie- en pasteurisatiesystemen. CoolPro 971 werkt voor corosiebescherming, hardheidstabilisatie en dispergering van organische materialen

Algemeen
CoolPro 971 is een waterige oplossing op basis van biopolymeren, organische fosforverbindingen en absorptie-inhibitoren, en bestemd voor de behandeling van proceswater in sterilisatie- en pasteurisatiesystemen. CoolPro 971 is een corrosie-inhibitor van het type all-organic en bestaat volledig uit biologisch afbreekbare verbindingen. Op basis van OECD-testen kan CoolPro 971 geclassificeerd worden als inherent afbreekbaar (20-60%). De oorsprong van de grondstoffen en de biologische afbreekbaarheid maken CoolPro 971 een bijzonder milieuvriendelijk product. CoolPro 971 voorkomt de aantasting van metaal en de vorming van afzetting van zoel anorganische- als organische aard, zodat de levensduur van procesapparatuur verlengd wordt en de continuïteit van het proces gewaarborgd blijft.

Eigenschappen
uiterlijk: heldere tot licht troebele vloeistof
kleur: lichtgeel
pH (1% m/v): ca 11,9
dichtheid (20 C): ca 1,14 g/cm3
viscositeit (20 C): ca 27 mPa s

Toepassing
CoolPro 971 is thermisch stabiel, chloorbestedig en effectief in proceswater met een Langelier Index van +0,3 tot +2,5. De vereiste dosering van CoolPro 971 is afhankelijk van de verschillende systeemparameters en procesomstandigheden. In het algemeen kan worden volstaan met een concentratie van 10-850 g/m3 in het proceswater.

Veiligheid
CoolPro 971 is alkalisch en kan brandwonden veroorzaken. Bij hantering dienen geschikte handschoenen, gelaatsbescherming en beschermende kleding te worden gebruikt. CoolPro 971 dient vorstvrij en gescheiden van zuren en oxidatiemiddelen opgeslagen te worden.